Статии

Устойчивост на мебелните предприятия - Ролята на материалите

Дата: 16 май 2015Сподели:

Материалът на даден продукт е решаващият фактор за много от критериите на устойчивостта. Но как могат да се оценят суровините в тази връзка? Темата е комплексна и показва, че дори при научни изследвания могат да възникнат съмнения.

Многообразието на материали отдавна не е само приоритет на архитектурата и дизайна. Различните материали ни съпровождат ежедневно при избора на продукти, които имат еднакво предназначение. Изборът ни обаче оставя отпечатък върху екологията. Защото материалът има определящ дял при сивата енергия. Като сива енергия определяме енергията, необходима за транспорт, производство, складиране, продажба и рециклиране на съответния продукт плюс енергията, необходима за производството на изходния материал и добиването на суровините. Не на последно място е енергията, която продуктът изразходва по време на експлоатация.

Много фактори са в играта
От материалите също така зависи колко дълъг ще е животът на продукта, колко често ще бъде поправян. Това са други фактори на устойчивостта. Не трябва да се забравя и икономическата целесъобразност на процеса на производството. И в крайна сметка изборът на материал оказва въздействие върху икономическото сътрудничество на нашата земя.
В основата на всичко е заложено пестеливото използване на материалите и ресурсите, защото в момента човечеството употребява твърде много. Голямо значение има държавният сектор, който има голяма активност при купуването. Този сегмент се използва и за форсиране на определени политически цели. Към тях спада и устойчивостта. Институции и органи биват съветвани, а законодателството върши останалото. Успоредно с това се цели и подкрепата на иновативни продукти при налагането им на пазара.
В някои европейски държави съществуват толериращи практики. Например в Австрия се насърчава купуването на мебели от производители, които използват регионални видове дървесина, без приложение на тропически видове и такива, които създават висококачествени, дълготрайни мебели, неотделящи вредни емисии.

Еднозначните оценки често са трудни
За най-често използваните видове дървесина е съставен екобаланс, при който някои неща учудват – съгласно изследване на университета в Хамбург за производството на OSB е необходима почти двойно повече енергията от нужната за производство на ПДЧ. Причината за това според изследователите е по-дългото време за пресоване и сушене по най-висок стандарт. Консумацията на точно определена енергия е определящият фактор при производството на материали от дървесина, защото енергията за обработката на самата дървесина има значително по-малка тежест в общия енергиен баланс.
Все пак екологичният баланс не е баланс за устойчивост. Известни примери са опаковките на питиетата, при които леките еднократни опаковки са със значително по-добър краен баланс, когато трябва да се транспортират на голямо разстояние, отколкото тежките опаковки за многократна употреба. Или ябълките от Нова Зеландия, които през ранна пролет са екологично по-добри, отколкото климатично съхраняваните ябълки в Централна Европа.
Това показва колко трудно е поставянето на еднозначна оценка в много случаи, още повече, че начинът на оценяване включва само определени показатели, както е при екобаланса.
Баланс, включващ всички компоненти, включително рециклирането, може естествено да се съставя само за днешното ниво на технологиите. В края на жизнения си цикъл суровините от дървесина трябва да се използват термично. Дотук с теорията. Практиката често изглежда по друг начин - голяма част свършват на сметището.

Непостижима задача
Какво определя съвременния дизайн на продуктите обяснява Никола Щатман, професор в университета във Ваймар: „Минимално тегло, но максимална здравина, минимално вложени материали, енергия и разходи за производството, но максимална функционалност”. Неоспорими са интелигентните конструкции с олекотени конструкции, ефективни материали и пестящо използване на природните ресурси. По този начин се постига доброто им позициониране в екологичния баланс. Ако се вземат под внимание аспекти като дълготрайност, възможност за ремонт и реставрация, балансът вече става по-лош. Масивните олекотени пълнежни плочи тук са с по-добри позиции, ако не съществуваше екологичната проблематика с транспорта и прекомерното използване на балса. Природата обаче предлага варианти, като например дървесина от топола, макар и не толкова лека като балсата, но за сметка на това не толкова екологично проблемна, защото може да се добива регионално. В крайна сметка днес това е рядък продукт, защото при подбора в повечето случаи устойчивостта не се поставя на първо място.

В търсене на еднозначност
В търсене на начини за проверка и поставяне на ясни критерии за доближаване до аспектите на устойчивостта на материалите, агенцията по суровини Rumprobe в Щутгарт е разработила собствена класификация. Под критерия „възстановяващи се” в момента в базата данни за материалите могат да се намерят 658 суровини, без примеси са 511 и биологично разградими - 378 материала.
„Темата е важна за нас и нашите клиенти, но е трудна, защото е изключително комплексна, поради което търсим еднозначни критерии”, коментира Ханес Бойерле, основател и собственик на Rumprobe. Два други критерия са ясно упоменати – рециклируемите материали (372) и материалите, притежаващи екологичен сертификат (477).

Дървесината почти винаги е убедителна
Под какъвто и ъгъл да се разглежда темата, дървесината отговаря на много от изискванията, които определят суровините като устойчиви. Особено когато се добива от контролирани регионални райони, това е умният начин за постигане на по-добра устойчивост. Био-материалите, произвеждани изцяло от възобновяеми природни суровини, също отговарят на тези критерии. Особено ако става въпрос за остатъчни материали, модифицирани във високотехнологичен материал. Композитните олекотени плочи от дървесина и царевични кочани без зърна са само един от примерите за това.
Все пак е в сила правилото, че колкото повече сива енергия се изразходва за производството на комплексни продукти, толкова по-неизгоден е крайният баланс. Освен това дървесината и другите природни материали имат конструктивни и технически граници. Ако други суровини в специални случаи са по-добри, е възможно при определени обстоятелства те да бъдат по-изгодната устойчива алтернатива.
Може да се отговори на изискванията за устойчивостта като се използват чисти материали, като например алуминий. При продуктите, съставени от изцяло механично свързани материали, всички материали могат да се отделят и така да се използват повторно. В бъдеще ще се работи още по-активно за разделянето на компонентите на материалите, така че да се постигне смислено рециклиране. Все още обаче тези технологии са в начален етап на развитие.


Галерия
Още статии

Сдвоеният банциг HR250 може да направи един или два ряза при едно преминаване за листене на призми и дъски.

Повече

„Красотата е в процеса на изработка и тапициране и мисля, че колегите, които се занимават с този вид мебели, също биха потвърдили.“

Повече

„Успехът е да се харесваш, да харесваш това, което правиш и да харесваш начина, по който го правиш.“

Повече

Първите новини за 2020 г. в мебелния бранш идват с новия брой на сп. ДМТ.

Повече

С отложена дата след превантивни здравни мерки.

Повече

Днес Копенхаген е световен пример за най-добри практики в градското планиране. Центърът на града е смесица от традиционна скандинавска и впечатляваща съвременна архитектура с изобилие от обществени пространства за активна дейност...

Повече

- Лампи от бира и отпадъци от кафе================= - Ядливи чашки за кафе заместват неразградимата пластмаса

Повече

- Кафето като устойчива боя за текстил ============ - Велосипед от рециклирани кафе капсули========== Публикация на сп. ДМТ 6/2019

Повече

В съдържанието: Кортен - материалът с благородна ръжда; Дигиталният печат - технология на бъдещето; Интересни интериорни решениия и практични продукти за дома, базирани на магнитната левитация...

Повече
Брандове
Анкета
При създаването на нов интериор се доверявате предимно на:

Собствения си вкус и познания

Съветите на интериорен дизайнер

Препоръките на производител

Предложения от интериорните списания

От всичко изброено по малко

Моля, въведете вашият email.
Всички полета са задължителни!
Нямате регистрация? Регистрирайте се!
Моля, влезте в системата като въведете email и парола.
Всички полета са задължителни!
Нямате регистрация? Регистрирайте се!
Mebeli.info гарантира неприкосновеността на вашите лични данни. Информацията, която въведете тук, няма да бъде предоставяна на трети лица.
Всички полета са задължителни!

Enter code refresh code