Адрес на редакцията:

1164 София
ул. „Борова гора” 20
тел. (359) 885 393 171, (359) 886 646 900
info@mebeli.info
www.dmtmagazine.info
www.md-magazine.info
Бисмар е специализирано издателство в областта на производството на мебели, продуктовия и графичен дизайн, интериора и архитектурата. Основано е през 1999 г. Изданията му са добре познати и ценени не само сред специалистите от бранша, но и от широк кръг хора с интерес към дизайна, новите материали и технологии и създаването на модерна среда.
ИЗДАНИЯ:
– списание „DМТ – дизайн, материали, технологии”- от 1999 г. до днес
– специализиран каталог „Мебелна и дървообработваща промишленост” –
от 2000 до 2010 г.
– списание „MD – мебелен дизайн и интериор” – от 2005 г. до днес.
Сред изданията на Бисмар са книги, учебници и друга специализирана литература.
Повече по темата може да намерите в секция „Издания”.
Бисмар е единственото българско издателство, член на Международната асоциация на специализираните издания в областта на мебелната промишленост FSM от 2010 г. и на престижната Международна асоциация на специализираните издания в областта на мебелите и интериора IAFP от 2013 г.
Издателството е член на БКДМП и неин партньор от 2014 г.
Бисмар е партньор на най-големите български и международни браншови изложения в целия свят, като напр. Техномебел и Светът на мебелите (София), iSaloni (Милано, Италия), imm cologne и Interzum (Кьолн, Италия), Maison&Objet (Париж, Франция), Interieur (Кортрийк, Белгия), Sicam (Порденоне, Италия), Heimtextil и Ambiente (Франкфурт, Германия), CIFF (Гуанджоу и Шанхай, Китай), MIFF (Куала Лумпур, Малайзия), IFEX (Джакарта, Индонезия) и много други.
Издателството е медиен партньор и съорганизатор на редица инициативи и конкурси в областта на дизайна, сред които „Българска мебел на годината“.
Бисмар е партньор на значими български и международни сдружения, асоциации и организации като:
– Dibla – най-голямата платформа за интериорен и продуктов дизайн в България
– дизайнерска група „Черга“ – сдружение на българските продуктови дизайнери
– EBIA (European bedding industries’ association) – Eвропейска асоциация на индустрията за легла и матраци
– ЕFIC (European Furniture Industries Confederation) – Европейска конфедерация на мебелната промишленост към Европейския парламент
– и много други

ЕКИП
инж. Бистра Шишкова – управител и главен редактор
b.shishkova@md-magazine.info
Цвета Тръпкова – автор
info@mebeli.info
Антоанета Найденова – автор
a.naidenova@md-magazine.info
1164 Sofia
20, Borova gora Str
Phone: (359) 885 393 171, (359) 886 646 900
info@mebeli.info
www.dmtmagazine.info
www.md-magazine.info
Bismar is a specialized publishing house in the field of furniture production, product and graphic design, interior and architecture. It was founded in 1999. Its publications are well known and appreciated not only by the professionals in the industry but also by a wide range of people interested in design, new materials, technologies, and the creation of a modern environment.
EDITIONS:
– „DMT – design, materials, technologies“ magazine – from 1999 to today
– „Furniture and woodworking industry“ – a specialized catalog – from 2000 to 2010
– „MD – furniture design and interior“ magazine – from 2005 to today.
Bismar’s publications include books, textbooks, and other specialized literature.
You can find more on the topic in the „Editions“ section.
Bismar is the only Bulgarian publishing house, member of the International Association of Specialized Editions in the Furniture Industry FSM since 2010 and of the prestigious International Alliance of Furnishing Publications – IAFP since 2013.
The publishing house has been a member and partner of BCWFI since 2014.
Bismar is a partner of the largest Bulgarian and international industry exhibitions around the world, such as. Technomebel and the World of Furniture (Sofia), iSaloni (Milan, Italy), imm cologne and Interzum (Cologne, Italy), Maison & Objet (Paris, France), Interieur (Kortrijk, Belgium), Sicam (Pordenone, Italy), Heimtextil and Ambiente (Frankfurt, Germany), CIFF (Guangzhou and Shanghai, China), MIFF (Kuala Lumpur, Malaysia), IFEX (Jakarta, Indonesia) and many others.
The publishing house is a media partner and co-organizer of a number of initiatives and competitions in the field of design, including „Bulgarian Furniture of the Year“.
Bismar is a partner of important Bulgarian and international associations and organizations such as:
– Dibla – the largest platform for interior and product design in Bulgaria
– design group „Cherga“ – an association of Bulgarian product designers
– EBIA – European bedding industries ’association
– EFIC – European Furniture Industries Confederation
TEAM:
Dipl. Eng. Bistra Shishkova – General Manager and Editor
b.shishkova@md-magazine.info
Tsveta Trupkova – Author
Antoaneta Naidenova – Author
a.naidenova@md-magazine.info

International media representative – India Region
Amarjeet Singh Gianni 
PHONE: +91 9839035458
as_gianni@yahoo.co.in

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist